Home » Opleiding en Nascholing

Opleiding & Nascholing

Kun je niet wachten om het onderwijs voor de kinderen op jouw school te verrijken?

Ben je op zoek naar een opleiding waar jouw eigen onderwijspraktijk centraal staat?

Een opleiding waarin je vanuit visie en theorie je eigen handelen en denken leert verdiepen?

Om een expert te worden, die het verschil kan maken voor kinderen, leraren en jouw team?

Dan vind je bij ons de opleidingen die je zoekt!

“The best teachers are those who show you where to look, but don’t tell you what to see”

– Alexandra K. Trenfor

Voor onze opleidingen werken wij vanuit en in een co-creatie met Onderwijsmens BV. We wijzen je graag ook op de andere opleidingsmogelijkheden daar, waaronder Expert Onderwijskwaliteit en Taal-leesexpert.

Rekenexpert

Wat hebben kinderen nodig om te leren rekenen?
De opleiding kent een opbouw waarin we starten met de bouwstenen van het rekenonderwijs.

Welke inhouden zijn hierbij cruciaal, welke didactiek is passend en hoe kom je tot afstemming? We nemen je mee in onderwijs met verhalen en informatiebronnen. Met de bouwstenen bouwen we vanuit het perspectief van de kinderen verder naar het perspectief van de lerende leraar: wat heeft jouw collega nodig om in zijn lesgeven uit te gaan van verschillen? Wat betekent dit voor jouw rol in het team? In de laatste fase richten we ons, vanuit de eerder opgebouwde kennis, op het lerende team en het samen creëren van rekenbeleid. De kennis en vaardigheden die je opdoet krijgen zo steeds meer verdieping en betekenis.


Intern Begeleider – next step

De opleiding kent een opbouw waarin we starten met de dimensies van het handelingsgericht denken. Wat hebben leraren nodig om handelingsgericht te leren denken?

Welke inhouden uit de verschillende taal-, reken- en sociaal emotionele domeinen zijn hierbij cruciaal, welke pedagogiek en didactiek is passend en hoe kom je tot afstemming?

Vanuit het perspectief van de kinderen en leraren bouwen we in de tweede fase verder naar het perspectief van een lerend team. Welke kenmerken heeft jullie populatie? Op welke manier willen jullie samenwerken met ouders als partners? Wat heeft jouw team nodig om in de basisondersteuning uit te gaan van verschillen? Hoe geef je leiding aan een lerend team? Hoe formuleer je een schoolondersteuningsprofiel, oftewel een SOP?

In de laatste fase richten we ons, vanuit de eerder opgebouwde kennis, op de school/IKC als lerende organisatie, in de wijk, in het bestuur en in het samenwerkingsverband. Tot slot geef je jouw kennis en vaardigheden betekenis in het ontwerpen van een ondersteuningsplan, functioneel, authentiek en koersvast.


Intern Begeleider – next level

Ben jij een ervaren intern begeleider? Heb je eerder een ib-opleiding afgerond? Of een master SEN? Of ben je academisch opgeleid? En merk je dat jouw rol aan het veranderen is? 

In deze opleiding krijg je volop kans om te actualiseren, te verdiepen en/of te specialiseren. Met toekomstperspectief!
Wij gaan in deze opleiding, met jou, voor een Next level! 

We denken graag met je mee, om voor jouw ontwikkelvragen de juiste verdiepende of profilerende inhouden en verwerkingsvormen te vinden. 
Je kunt bijvoorbeeld denken aan een profiel Onderwijskwaliteit, of een profiel Professionaliseren en begeleiden. 

Voor meer informatie download de folder. 


Training RD4

Rekendiagnostiek op 4 handelingsniveaus.

Het RD4-programma ondersteunt bij het voeren van een goed diagnostisch gesprek. Met het handelingsmodel als basis wordt de gehele rekenontwikkeling in beeld gebracht. Een training helpt bij het goed gebruik en een goede interpretatie. 

Neem contact op bij interesse of voor het verkennen van incompany mogelijkheden.

Klik hier voor meer informatie over het landelijk aanbod trainingen.