Home » Aanbod & Werkwijze » Rekenonderwijs

Rekenen is overal!

Goede basisvaardigheden en inzicht in de rekenwerkelijkheid om ons heen zijn essentieel voor verdere ontwikkeling ervan. In het onderwijs is het de kunst deze werkelijkheid in de klas te halen met behoud van praktische haalbaarheid.

Hoe maken we voor alle leerlingen het rekenen interessant en inzichtelijk? Een uitdaging waar we je graag bij verder helpen. Onze mogelijkheden hierin zijn:

Neem contact op voor meer informatie over deze mogelijkheden.

“Tijdens mijn opleiding tot rekenspecialist leerde ik pas echt wat goed rekenonderwijs inhoudt. En vooral… hoe belangrijk het is!”

– Marleen

Rekenverbetertraject

Zijn de rekenopbrengsten al langer niet passend bij jullie ambitie? 
Zijn de resultaten voldoende, maar wil je als school eigenlijk gaan voor nog beter? 

Met een rekenverbetertraject gaat het team gericht aan de slag met het verder duurzaam versterken van het rekenonderwijs. Er wordt gestart met een degelijke analyse van waaruit een gezamenlijk plan van aanpak wordt opgesteld. De inhoud hiervan wordt gebaseerd op de analyse, de ervaringen uit de praktijk van dat wat werkt en wetenschappelijke achtergrond. De reeds aanwezige interne expertise benutten we graag maximaal, om verder te versterken voor een duurzaam effect in de school zelf. Activiteiten zijn erop gericht de praktijk te versterken vanuit een goede theoretische basis. Een eigen sterk omschreven visie op goed rekenonderwijs door het team passend bij het landelijk geldende kader vormt het vertrekpunt. De leerkracht en zijn/haar handelen is één van de belangrijkste factoren in het leren van kinderen. Bij het versterken van leerkrachtvaardigheden is het, net als bij de kinderen uit de eigen groep, steeds de vraag wat hij/zij nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. In het rekenonderwijs zijn goede kennis van didactiek, leerlijnen en diagnosticerend onderwijzen daarbij essentiële onderdelen. Deze zullen altijd onderdeel zijn van begeleiding.

Rekenaudit 

Wil je inzicht in de sterke punten en verbeterkansen van het rekenonderwijs op school, mét daarbij een directe aanzet voor een verbeterplan met praktische tips en adviezen? Dan is het tijd voor een rekenaudit!

Het doel van de rekenaudit is het krijgen van inzicht en het reflecteren op dat wat gebeurt binnen de eigen school. De rekenaudit wordt in één dag uitgevoerd.  De ochtend bestaat uit klassenobservaties en gesprekken met directie, intern begeleider en eventueel rekenspecialist van de school. In de middag is er tijd voor het analyseren van gegevens en het formuleren van aanbevelingen voor jou en je collega’s. De dag wordt afgesloten met een feedbackgesprek met alle betrokkenen. Na afloop ontvang je een verslag waarin een overzicht wordt gegeven van sterke punten en verbeterkansen, aangevuld met tips en adviezen voor vervolg en bijpassende prioritering.

Methode: keuze en implementatie 

Wat willen jullie bereiken voor kinderen binnen het rekenonderwijs? 
Wat moet de methode jouw school te bieden hebben en wanneer staat een methode écht in dienst van het onderwijs? 

Belangrijke vragen voordat een methodekeuzetraject van start gaat. Dit proces doorlopen we samen. Wanneer de methode gekozen is, volgt een periode van implementatie. Hierbij is het natuurlijk belangrijk om te weten hoe de methode in elkaar zit, hoe de software optimaal kan worden ingezet en wat de didactische uitgangspunten zijn. Maar de belangrijkste ontwikkeling voor het team is het leren werken en denken vanuit doelen en onderwijsbehoeften om zo te voorkomen dat het uitkrijgen van de methode leidend wordt. We zullen samen bekijken welke rol dit kan en moet spelen tijdens het proces van implementatie.

Goed om te weten dat Kock Onderwijsadvies voor alle vier de nieuwe rekenmethoden gecertificeerde implementatietrainers kan bieden.