Home » Aanbod & Werkwijze » Schoolontwikkeling en onderwijskwaliteit

Een school is een continu lerende organisatie

Door goed onderwijs kunnen we het verschil maken voor kinderen. Gelijke kansen creëren voor alle kinderen vraagt om een sterke visie in de school en een team dat planmatig en cyclisch werkt vanuit een zelfbewuste houding. De leraar maakt het verschil in de groep door af te stemmen op de onderwijsbehoeften van kinderen vanuit een pedagogische en didactische vakbekwaamheid. Een continue focus op onderwijskwaliteit vraagt reflectie en zelfbewust handelen van het team op schoolniveau.  

Wij ondersteunen graag bij het nog verder versterken van de onderwijskwaliteit op uw school. 

Je kunt hierbij denken aan de volgende thema’s/ vragen: 

  • Het didactisch handelen van leerkrachten  
  • Het versterken van de school als lerende organisatie 
  • Cyclisch en planmatig afstemmen op onderwijsbehoeften. Van papieren tijger naar praktisch, to the point met een duidelijke focus, passend bij de eigen schoolvisie. 
  • Het versterken van de doorgaande vakinhoudelijke lijn in de school 
  • Van methode-volgend naar doelgericht werken, afgestemd op onderwijsbehoeften van kinderen. 
  • Het versterken van de opbrengstanalyse en deze in dienst laten staan van het versterken van de kwaliteit van het onderwijs.  
  • Het denken en werken vanuit de referentieniveaus in een doorgaande lijn in de school 

Trajecten zijn altijd op maat en passend bij de actualiteit van de school. Een continue pendel tussen theorie en praktijk is van belang om onderbouwd en vanuit wetenschappelijk inzicht tot een daadwerkelijke verandering te komen.  

“Ik werk altijd vanuit mijn eigen passie voor leren en ontwikkeling. Groei zien en ontwikkeling stimuleren zijn mijn drijfveren in het dagelijks werk.”

– Marleen Kock