Home » Over Marleen

“Ik werk altijd vanuit mijn eigen passie voor leren en ontwikkeling. Groei zien en ontwikkeling stimuleren zijn mijn drijfveren in het dagelijks werk.”  

– Marleen

Nieuwsgierig naar mijn uitgebreide profiel? Wordt connectie op LinkedIn!

In 2003 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen (tegenwoordig de RU). Aansluitend volgde ik de opleiding tot remedial teacher gecombineerd met een werkervaringsplek op een cluster-4 school. Na mijn studie heb ik bijna 10 jaar gewerkt voor een onderwijsadviesbureau. Hier ben ik vanuit de leerlingenzorg doorgegroeid naar een onderwijsadviseur die scholen ondersteunt in hun totale schoolontwikkeling. Belangrijke thema’s hierbij waren: het rekenonderwijs, verbetertrajecten op (dreigend) zwakke scholen, opbrengstgericht en handelingsgericht werken en leerlingconsultatie. Aanvullend aan mijn praktijkervaring volgde ik de opleiding tot rekenspecialist bij het SLO/Edventure.

Als volgende stap in mijn ontwikkeling en om nog meer echt te kunnen doen waar mijn hart ligt, heb ik de keuze gemaakt als zelfstandig onderwijsadviseur verder te gaan. Door mijn opleidingen en werkervaring heb ik deze stap met vertrouwen genomen en zie ik het als een uitdaging om volledig zelf verantwoordelijk te zijn in mijn werk.  

“Samen door sterk onderwijs kansen creëren voor een mooie toekomst voor alle kinderen is mijn dagelijkse drive.”

Mijn werkwijze

Het vertrekpunt van de samenwerking is altijd de situatie op jouw school. Samen verkennen we de vraag. Vanuit daar worden keuzes gemaakt. Welke vorm van ondersteuning past het beste en wat is nodig om tot opbrengsten te komen? Teamscholing, een workshop of training, ondersteuning van de intern begeleider of directie of een uitgebreider schoolverbetertraject zijn voorbeelden. Afspraken worden vertaald in een plan van aanpak. De school blijft altijd eigenaar van het traject. Tussentijds vindt afstemming en reflectie plaats, zodat ondersteuning opMaat gegarandeerd blijft.

Mijn uitdaging is steeds om mensen met een andere bril naar een situatie te laten kijken en daarmee een positieve verandering teweeg brengen. 

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een sterke en snelle analyse, een heldere vertaalslag van theorie naar praktijk en eigenaarschap van de school. Scholen geven aan mijn werkwijze als nuchter, optimistisch en afgestemd op de eigen situatie te ervaren.

Neem gerust eens contact op om vrijblijvend kennis te maken en te sparren over jouw situatie!

Mijn netwerk

Met deze instanties en ondernemers werk ik nauw samen:

Certificering

Ik ben gecertificeerd RD4-rekenspecialist.

CRKBO registratie

Door registratie bij het CRKBO kan nascholing en professionalisering vrijgesteld van BTW worden.