Home » Aanbod & Werkwijze

Zorgen over de kwaliteit van het onderwijs? Op zoek naar meer vakinhoudelijke en didactische kennis voor het team? Het cyclisch en planmatig werken vanuit de dialoog versterken?

In het werk als onderwijsadviseur is mijn uitgangspunt altijd het lerende kind en het perspectief van de leerkracht. De verbinding leggen tussen de verschillende niveaus binnen de school is daarbij een voorwaarde om tot duurzame verbetering te komen. Mijn uitdaging is steeds om mensen met een andere bril naar een situatie te laten kijken en daarmee een positieve verandering teweeg te brengen. Door een sterke en snelle analyse, een heldere vertaalslag van theorie naar praktijk en eigenaarschap van de school, zijn trajecten en begeleiding steeds opMaat en gericht op dat wat echt nodig is. Scholen geven aan mijn werkwijze te ervaren als nuchter, optimistisch en afgestemd op de eigen situatie. 

Ik werk vanuit mijn eigen passie voor leren en ontwikkeling. Groei zien en stimuleren zijn mijn drijfveren in het dagelijks werk.

Vragen of op zoek naar meer informatie? Neem contact met me op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Werkwijze

Het vertrekpunt van de samenwerking is altijd de situatie op jouw school. Samen verkennen we de vraag. Vanuit daar worden keuzes gemaakt. Welke vorm van ondersteuning past het beste en wat is nodig om tot de juiste opbrengsten te komen? Afspraken worden vertaald in een plan van aanpak. De school blijft altijd eigenaar van het traject. Tussentijds vindt afstemming en reflectie plaats, zodat ondersteuning opMaat gegarandeerd blijft. Een sterke verbinding tussen visie, ambitie en de dagelijkse praktijk is altijd een belangrijke basis in het traject.

Practise what you preach als uitgangspunt: hoe breng ik zelf in de praktijk wat ik zeg belangrijk te vinden?”

Online leeromgeving (PedIT)

In trajecten en nascholing maken we gebruik van een online leeromgeving. Hiermee wordt het leren van en met elkaar verder versterkt. Achtergrondinformatie en theorie is altijd beschikbaar voor iedere deelnemer en er is volop ruimte voor uitwisseling van praktijkvoorbeelden en vragen. Hiermee wordt tevens gestimuleerd om de ontwikkeling en het leren ook buiten de geplande bijeenkomsten door te laten gaan.