Door sterk onderwijs samen kansen creëren
voor een mooie toekomst voor alle kinderen.
Wij denken graag mee!

Kock Onderwijsadvies: opMaat voor leren

Als onderwijsadviseur legt Marleen Kock de verbinding tussen de verschillende niveaus binnen de school om tot een duurzame verbetering te komen. Dit doet zij door een sterke en snelle analyse en met een heldere vertaalslag van theorie naar praktijk die past bij de school. Op Maat en gericht op wat echt nodig is.

Wat hebben wij te bieden

Rekenen is overal. Inzicht en goede basisvaardigheden zijn essentieel in de dagelijkse werkelijkheid én om je volgende stap te zetten in je ontwikkeling. Aan iedere school de uitdaging om in het rekenonderwijs met het passende referentieniveau als uitgangspunt voor alle leerlingen toe te werken naar functionele gecijferdheid.

ga naar Rekenonderwijs

Optimale kansen creëren voor alle kinderen in de school vraagt om teamontwikkeling en een continue reflectie op de eigen onderwijskwaliteit. In een school als lerende organisatie wordt in een professionele dialoog de eigen visie en ambitie omgezet naar het dagelijks handelen. Vanuit een sterke zelfreflectie en kwaliteitsbewustzijn, draagt iedereen binnen de school bij aan het cyclisch versterken van de eigen onderwijskwaliteit.

ga naar Schoolontwikkeling & Onderwijskwaliteit

De leerkracht als lerende professional maakt het verschil voor kinderen. Goede nascholing en opleidingen inspireren en geven nieuwe inzichten. Bovendien is het afgestemd op de persoonlijke doelstellingen en talenten van elke deelnemer.

 ga naar Training & Opleiding

“In het werk als onderwijsadviseur is het uitgangspunt voor mij altijd het lerende kind en het perspectief van de leerkracht. Ik werk altijd vanuit mijn eigen passie voor leren en ontwikkeling. Groei zien en ontwikkeling stimuleren zijn mijn drijfveren in het dagelijks werk.”

– Marleen Kock